ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

(Τελευταία ενημέρωση: 25.05.2018)

Ο επισκέπτης ή/και χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας του SUNDY MARIA APARTMENTS οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν και σε περίπτωση διαφωνίας του με τους αναγραφόμενους όρους να μην κάνει χρήση του, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος και παραχωρεί την ανεπιφύλακτη συναίνεσή του στο σύνολό τους.

1.Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας συμφωνούν ότι:

(α) θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail, στοιχεία εταιρείας, διευθύνσεις, τηλέφωνο) στις φόρμες επικοινωνίας, (β) θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και (γ) δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή και δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με την ιστοσελίδα.

2.Το SUNDY MARIA APARTMENTS έχει το δικαίωμα να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, καθώς και τους όρους χρήσης, όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω της ιστοσελίδας.

Μπορεί να τροποποιήσει τις τιμές, τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για το λόγο δε αυτό δεσμεύεσθε να ελέγχετε τακτικά αυτούς τους όρους για τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στο μέλλον.

Η χρήση της ιστοσελίδας μετά από την δημοσιοποίηση των αλλαγών θα σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές.

3.Χρήση τεχνολογίας εντοπισμού

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου με την χρήση αντίστοιχων τεχνολογιών, όπως cookies, ή/και με παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (webbrowser) με τον εξυπηρετητή (server).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά την χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (webbrowser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (webbrowser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για την χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

  1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη/ επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχομένου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι, φορείς των διαδικτυακών τόπων-υπεύθυνοι κατά το νόμο, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από την χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου του SUNDY MARIA APARTMENTS αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο του SUNDY MARIA APARTMENTS και υπόκειται στους όρους χρήσης των τρίτων.
  2. Το SUNDY MARIA APARTMENTS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, χωρίς όμως να εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς οποιουδήποτε είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
  3. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, το SUNDY MARIA APARTMENTS δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στην διάθεση του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από την χρήση τους.

7.Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας του SUNDY MARIA APARTMENTS που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο SUNDY MARIA APARTMENTS.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα και εν γένει σήματα που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο είναι σήματα ιδιοκτησίας του SUNDY MARIA APARTMENTS ή σήματα των οποίων η χρήση έχει παραχωρηθεί νομίμως σε αυτό. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ο Δικτυακός Τόπος ή οποιοδήποτε μέρος αυτού δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί ή εκμεταλλευθεί εμπορικά για οποιονδήποτε σκοπό και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή έγκριση του SUNDY MARIA APARTMENTS.

8.Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση το SUNDY MARIA APARTMENTS ή οι εκπρόσωποί του δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια εσόδων ή ζημία ή βλάβη, άμεση ή/και έμμεση, θετική ή/και αποθετική, συνδεδεμένη με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του Δικτυακού Τόπου. Το SUNDY MARIA APARTMENTS δεν εγγυάται για τυχόν τυπογραφικά, αριθμητικά ή λάθη απεικόνισης που μπορεί να εμφανιστούν στην ιστοσελίδα.

9.Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα-Πολιτική απορρήτου

α. Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσετε καμία προσωπική πληροφορία.

β. Για την χρήση των υπηρεσιών μας είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, τα στοιχεία της τελευταίας. Μας δίνετε μόνο τα τυπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για την ομαλή ολοκλήρωση της αγοράς σας. Για αυτόν τον λόγο, στις συναλλαγές που γίνονται μέσω της ιστοσελίδας, ζητούνται μόνο στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της κράτησής σας, καθώς και για να προσωποποιήσουμε και να βελτιώσουμε την εξυπηρέτησή σας.

γ. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η διαχείριση αυτών, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

δ. Η χρήση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται μόνο για την συγκεκριμένη συναλλαγή, την οποία εσείς ζητήσατε. Επίσης, τα στοιχεία της δεν αρχειοθετούνται και φυσικά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν από εμάς.

ε. Το SUNDY MARIA APARTMENTS σας ενημερώνει πως τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγκρισή σας και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τα δημοσιοποιήσουμε, αποκαλύψουμε, ανταλλάξουμε ή πουλήσουμε σε τρίτους. Η μοναδική περίπτωση δημοσιοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική η άλλη δημόσια Αρχή, σύμφωνα πάντα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

στ. Το SUNDY MARIA APARTMENTS έχει δικαίωμα αλλαγής των όρων που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα κατόπιν ενημέρωσης της παρούσης σελίδας, σύμφωνα πάντα με το υφιστάμενο ή μελλοντικό νομικό πλαίσιο.

ζ. Ανήλικοι που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας πρέπει οπωσδήποτε να έχουν την συγκατάθεση των γονέων τους, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την υποβολή των προσωπικών στοιχείων των παιδιών τους.

η. Σε περίπτωση που ο χρήστης παρέχει δεδομένα τρίτων, δηλώνει ότι έχει την συγκατάθεση του τρίτου μέρους και αναλαμβάνει να παράσχει δεόντως στον ενδιαφερόμενο-κάτοχο των δεδομένων τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, απαλλάσσοντας εμάς από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

θ. Το SUNDY MARIA APARTMENTS με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που του εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεση του SUNDY MARIA APARTMENTS με την χρήση της ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας.

ι. Οι επισκέπτες/χρήστες κατά την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων στα πλαίσια των συναλλαγών τους ενημερώνονται δια του παρόντος από το SUNDY MARIA APARTMENTS και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και την διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι, οι προστηθέντες και οι βοηθοί εκπληρώσεως του SUNDY MARIA APARTMENTS στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, για παράδειγμα για την διεκπεραίωση των κρατήσεων.

ια. Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας μόνο για την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο η παρατεταμένη περίοδος διατήρησης, εκτός εάν ο χρήστης ζητήσει την απόσυρσή τους από εμάς, αντιταχθεί ή ανακαλέσει την συγκατάθεσή του.

ιβ. Σε περίπτωση που ο χρήστης αποσύρει την συγκατάθεσή του σε οποιαδήποτε επεξεργασία, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε προηγουμένως.

ιγ. Τέλος, σας ενημερώνουμε πως μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, διόρθωση αυτών ή διαγραφή τους, για περιορισμό φορητότητας ή αντίθεση στην επεξεργασία αυτών, να  ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, καθώς και να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

10.Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, την Πολιτική Απορρήτου, την χρήση cookies, αν θέλετε να ενημερώσουμε τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς ή τις προτιμήσεις σας ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, διόρθωση αυτών ή διαγραφή τους, για περιορισμό φορητότητας ή αντίθεση στην επεξεργασία αυτών ή αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@sundymaria.gr.

11.Εφαρμοστέο Δίκαιο-Αρμοδιότητα

Για κάθε διαφορά ή διένεξη που τυχόν προκύψει μεταξύ του SUNDY MARIA APARTMENTS και του επισκέπτη/χρήστη στα πλαίσια χρήσης της ιστοσελίδας ή/και συναλλαγής μέσω αυτής, εφαρμοστέο συμφωνείται το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Καλαμάτας.

  1. Ο χρήστης εγγυάται ότι έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και ότι οι πληροφορίες που μας παρέχονται είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.

Για τους σκοπούς αυτούς, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ειλικρίνεια όλων των δεδομένων που διαβιβάζονται και θα διατηρεί τις πληροφορίες ενημερωμένες, ώστε τα εν λόγω δεδομένα να αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση.

Εγγυάται ότι έχει ενημερώσει τρίτους για λογαριασμό των οποίων έχει παράσχει δεδομένα, κατά περίπτωση, σχετικά με τους όρους του παρόντος.

Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται μέσω του Δικτυακού Τόπου και για ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκληθούν σε εμάς ή σε τρίτους.